Yhteystiedot

Tmi LaJaTa

Janne Laine

Puh: 050 911 9950

Email: tmilajata@gmail.com

Postiosoite: Kalamäentie 19, 21130 Poikko